עשיתי כאן דוגמא לאתר שנעשה רק באמצעות מה שלמדנו.
בעז"ה בפרק הבא אסביר על ה-Box model, ואז האתר שלנו כבר יראה ממש אתר אמיתי…