@הערשלה
נא לא לשאול שאלות שאינם על גוף המדריך ב"מדריכים".
כמו כן, לפני ששואלים שאלות, מומלץ לקרוא את כל הנושא.