@liy ברגע שכותבים text-align: center; ב style זה ממרכז את מה שיש בתגית… וכך גם הסרטון, וברגע שיש תגית שאין לו את הפרמטר style, אפשר לעשות את זה באמצעות התגית div. כל זה ברגע שהבנתי מה שרצית להגיד, יכול להיות שלא כל כך הבנתי אותך 😉