הי יש לי בעיה גם אחרי שהחזרתי את כל הקבצים שכתבת לגבות הוא לא מתחבר לי בצורה מלאה ל WebIDE V והמתקין הפנימי כותב שאין הרשאה